OM KLEVA
KLEVA AS tilbyr flytte- og renholds- leveranser til høy kvalitet. Selskapets ledelse har tretti års erfaring innen dette felt og innehar meget gode tilbakemeldinger innen det arbeid som har vært utført. Arbeidserfaringen har også omhandlet import av kjemikalier til renholds- bransjen . Vi vet derfor hvordan kundens overflater og belegg skal behandles skånsomt og best. Kleva AS legger mye energi i å tilby fleksible og optimale løsninger.
Vi utfører oppdrag for det offentlige, næringslivet og for private husholdninger.

KLEVA AS er offentlig godkjent renholdsvirksomhet og er oppført i Arbeidstilsynets register over godkjente renholdsvirksomheter. Fra og med 1. september 2012 skal alle renholdsbedrifter være godkjent av Arbeidstilsynet for å drive lovlig. Formålet er i ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i renholdsvirksomheter. Forskriften er fastslått av arbeids- og sosialdepartementet og krever at alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester må søke om godkjenning. Det er kun tillat å kjøpe renholdstjenester av virksomheter som er godkjente.

Virksomheten må dokumentere at de:
- oppfyller plikten til å ha godkjent bedriftshelsetjeneste
- oppfyller kravet om vernetjeneste slik arbeidsmiljøloven stiller krav om
- har skriftlige arbeidsavtaler i henhold til aml § 14-5 og § 14-6
- har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade
- oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter
Renholdsvirksomheten skal utstyre sine arbeidstakeren med ID-kort (HMS-kort)

Administrasjon

Frank Klevengen
Daglig leder
frank@kleva.no
91576685

Kine Klevengen
Administrasjonsleder
kine@kleva.no
48108735

Medzit Fera
Serviceleder
fera@kleva.no
95772328

Marzena Miskowiec
Renholdsleder
renholdsleder@kleva.no
96814913

Kleva Logo forside

Ønsker du å jobbe for Kleva?

Vi ønsker alltid nye ansatte velkommen! Hvis du ønsker å søke jobb i Kleva AS Renhold & Flytting kan du sende en søknad med tilhørende CV til renholdsleder@kleva.no