Vindusvask Scandic Hotel Lillestrøm
Klatrelaget i aksjon på Scandic
Vindusvask Scandic Hotel Lillestrøm
Fasadevask i Låveveien
Låveveien

 

LSKs garderober på Åråsen
Kontorvask i Ulvenveien
Skuring og boning på Tveita
Fjerning av bonevoks på Tveita
Vask av lager I Persveien