Trappevask
Trappevask foretas primært i sameier, borettslag og kontorbygg der det finnes trappeløp. Vi tilbyr tradisjonell periodisk vask.
Vi bruker tørrmopper og vann i kombinasjon for å unngå at skitt «vaskes» inn i trappene.

Der trappene er laget av tre bruker vi riktige rensemidler og om nødvendig kan trappene slipes og lakkes. Der det er stein og dårlig renhold har vært gjeldene over tid utfører vi en omfattende rehabilitering. Med 30 års erfaring med kjemikaler og steinsliping får vi trappene tilbake til fordums glans.

Våre referanser er meget gode.
Faktura sendes når kunden har godkjent arbeidet.